Nr 1 2008
Sid 17b

Foto  © Panos

Det känns på något sätt som om Panos haft lite extra inspiration inför den här säsongen.
Vi skall naturligtvis följa upp spåret och höra med honom själv, Kanske något privat?

Mer Panos 2008 på nästa sida  > > > >