Nr 5 2007
Sid10y

Foto: © SHOOTMEAGAIN Peter Ortvik, Nikon D2X. Foto: © Nathalie Noori, Nikon D 80.

Vår sista vinprov- ning på den långa resan, är
Tenuta Vitalonga.

Vi fick dock aldrig möjlghet att själva se vingården, då tiden endast tillät oss att delta i en provning på en restaurang i centrala Rom. Därav ingen beskrivande
text om själva
vin gården.

Själva vini-
fikationen sker i stora stålcisterm-
er med hög kontroll på både tempe ratur och luftfuktighet.

Den slutgilti- ga fermen- tationen sker dock i 225 liters fat av fransk ek.
(Alliers, Nevers, Troncais)

Gian Luigi Maravalle tog i slutet av 90-talet över den vingård som hans farfar Luigi startat
på 50-talet.
Med sina föräldrars entusiasm i bagaget och med hjälp från experten Riccardo Cotarella, började det hårda arbetet att ta över vingården och producera den sorts vin man själv tror på.

Gian Luigi har sin närmaste supporter i sin Claudia, som själv engage- rat sig till fullo i alla delar av arbetet.

Sista Natten med gänget: Barry, Gian Luigi, Claudia, Nathalie, Karin och Roland.  En lång ritt mot vingårdarnas solnedgång är över. Grazi!

Terra di Confine 2004, är det vin från Vitalonga som vi fann ha bäst poten- tial inför framtiden.
Det är en blandning av Montepulciano och Merlotdruvor.
Med något mer tid på nacken, kan detta prisvärda vin kanske bli ett rktigt "klipp".

Kärlekens druvor blev till vin mellan turturduvorna Gian Luigi och hans Claudia, ägarna till Tenuta Vitalonga.  De har ett hårt arbete framför sig för att komma upp i toppen av alla som konkurrerar om utmärkel- serna i det vintäta Italien.Vi önskar detta sympatiska par lycka till.

<<<  Bakåtpilen tar dig till sid 10a.