Nr 4 2008
Sid 17b
Foto:© Frontface.se, Nikon D300    Text: Veli-Jussi Jalkanen

Delat sadelsäte fördelaktigt för din genitala hälsa

Det är beräknat att över hälften av Europas vuxna population periodvis eller kroniskt lider av krämpor eller sjukdomar i de genitala organen. Ungefär 40 procent av den arbetsföra manliga kåren har någon form av erektionsproblem. Höga kolesterolnivåer och diabetes är några av orsakerna till minskningen av blodcirkulationen i bäckenområdet, i tillägg till alkohol och stress.

En annan större orsak till dessa symptom är sittande och dess skadliga effekt på blodcirkulationen i bäckenområdet och i benen. Detta beror främst på det koncentrerade trycket på baksida lår och nedanför bäckenet, den skadliga 90-gradiga vinkeln i höft och knän och inaktiviteten av fötterna vid sittande. När en person sitter, trycks de viktiga lymfkärlen, nerverna och venerna ihop mellan bäckenet och lårbenet och stolen. I tillägg sprider sig också tryck till bäckenbotten genom bäckenöppningen. Logiskt sett har problemen
i bäckenorganen och sittande arbete ökat samtidigt i västländerna.

Du kan testa känsligheten av din blodcirkulation genom att pressa en ven på din handrygg med ett finger. Endast ett litet tryck behövs för att blockera blodcirkulationen i venen. Det är inte svårt att föreställa sig det enorma antalet blodkärl och nerver som stänger sig när överkroppens vikt-plattar till dem då du sätter dig
ned på en stol.

Manliga anatomin lämpar sig dåligt för sittande

  Att designa ett säte för män är mycket svårare är att designa ett säte för kvinnor. Mäns sittande försämras av det faktum att det manliga blygdbenet
är nästan dubbelt så långt som den kvinnliga motsvarigheten.

Män har en tendens att sitta med sitt bäcken bakåtroterat. Denna omedvetna vana lättar trycket på penisroten, som är belägen bakom testiklarna.
Med bäckenet bakåtroterat och rundad rygg är sittandet fördelaktigt för de genitala organen men skadligt för diskarna i ländryggen. Män tycker också om att hålla benen brett isär för att lätta på trycket på testiklarna. På toppen av detta kramar modemedvetna tighta byxor ihop de genitala organen, som är mycket känsliga för förändringar i temperatur och tryck.

Den minskade cirkulationen sänker den sittandes bäckentemperatur under kalla omständigheter. Att sitta
på en kall yta är den vanligaste orsaken till infektioner i prostatakörteln, som är belägen precis bakom blygdbenet.

  En sittande undersökning ledd av R. Koskelo och O. Hänninen från den fysiologiska institutionen av Kuopios universitet i Finland visade klart att användande av ordinära kläder och stolar ökar testikeltemperaturen till ungefär 37 grader Celsius medans vid användande av en tvådelad sadelstol sänktes temperaturen tillbaka till optimala 33 grader Celsius. Denna ökning av 4 grader Celsius är otvivelaktigt skadligt för produktionen av spermieceller. Spermiernas antal i Europa har minskat med hälften under de senaste
30 åren.

I den rådande sittande kulturen är detta samband mellan sexuell hälsa och sittande inte ännu helt klarlagt. Detta är varför designade bättre säten och medvetenheten om sittande är eftersläpande.

Mindre tryck på pudentalnerven

Tryck på pudentalnerven (de genitala organens huvudnerv) och de omkringliggande venerna har bevisats orsaka impotens på tävlingscyklister. Samma fenomen har börjat uppträda bland män som använder ett helt säte som sadelstol. Till exempel, i Danmark, börjar nu manliga tandläkare som använt sig av hel sadelsits under åratal, att lida av erektionsproblem.

Mycket tryck anläggs också på den manliga pudentalnerven vid sittande på traditionell stol med bäckenet rakt. Män kan prova detta genom att sätta sig ned
på en stoppad stol mycket sakta och ha ”känselspröten framme” – alltmedan skuldrorna och ryggen är i korrekt kurvatur – det är då lätt att känna effekten
av trycket på bäckenområdet.

Vid användande av ett tvådelat sadelsäte lider inte den bakre delen av penisen (bakom testiklarna, ungefär 10 cm på toppen av pubisbenet) längre av samma sorts tryck som då man sitter på en traditionell stol. Också trycket på bäckenöppningen och dess nerver och blodkärl är signifikant minskat.

Tighta byxor kombinerade med användande av dambinda eller trosskydd ökar risken för infektion hos kvinnor som måste sitta längre perioder. Detta beror på den otillräckliga ventilationen av området, som leder till en ökning av temperatur och fuktighet – gynekologer uppmärksammade fenomenet i mitten av 1990-talet när användandet av trosskydd markant ökade. Sittande på en sadelstol med öppning
i mitten på sätet minskar möjligheten till infektioner då ventilationen i området förbättras.

Till en mer hälsosam sittkultur

Det delade sadelsätet uppmuntrar både män och kvinnor att tilta deras bäcken fram utan den obekväma känslan av tryck på blygdbenet eller genitalierna. Detta hjälper till att bibehålla en bra svank, den naturliga ländryggskurvaturen. I tillägg till detta hjälper lösa, luftiga kläder som ”andas” till att förbättra blodcirkulationen till de nedre extremiteterna och förbättrar hälsan i bäckenområdet.

Ridande-sittande position och högkvalitets-sadelstolar är kända för att ha välgörande effekt på den
mänskliga fysiologin. De mest uppenbara effekterna är de på rygghälsan, knä och höft-lederna, fördjupad andning och förbättrade tarmrörelser.

Förbättrad sexualhälsa och funktion är viktigt och ett intimt område i livet som du kan påverka genom
att göra rätt val. Det är nu möjligt för hälsomedvetna människor att välja hälsosammare kläder
och fysiologiskt mer fördelaktigt- och mer lönande sittande alternativ baserat på ny information.

 

Artikeln fortsätter. Klicka på högerpilen         > > > >