Nr 1 2009
Sid 3b
Foto: Frontface.se  Nikon D300. Alla rättigheter till bokens innehåll: Kreativ Kultur och STOPPA GATUVÅLDET.

De nämnde inte om vad de ville prata. I stället ställde de diverse ovidkommande frågor, varav en var ”Vad gör du här ute så här sent?” Hon förklarar att (och det sker samtidigt som hennes pojkvän kommer fram) att det inte är information hon vill dela med sig av.

Vakterna stoppar då bägge två och håller kvar dem fysiskt.
När de försöker ta sig fria, brottas de ner och pojkvännen blir skadad. Polis tillkallas, våra vänner vill göra anmälan men
övertygas aven polisman att det inte leder till något.
Chockade beger de sig därifrån. Vad de inte vet, är att vakterna har anmält dem för misshandel och våldsamt motstånd.

En tid senare får de ett kuvert med en kallelse till tingsrätten får åtal som beskrivits ovan.
Vakterna lämnar samstämmiga uppgifter och våra vänner blir dömda. Han får en månads fängelse, hon får böter och en prick i registret som gör att
hon inte kan påbörja den tjänst hon utlovats.
Behöver jag säga mer?

Liknande scenarier kan lätt uppstå i krogmiljö, så var aktsam på hur du framställer dina åsikter framför dörrvakter. Dessa har idagens läge oftast instruktion om att i händelse av bråk inne på krogen,
skall de lyfta ut en av de inblanda- de parterna omedelbart utan att först höra sig för om vad som
hänt.

Med detta i åtanke, förstår du varför så många gäster blir felaktigt bemötta när en hotbild
eller överfall redan uppstått inne på en krog.
Vakterna utgår ofta från att bägge har skuld till det inträffade och tar oftast parti för den de bäst
känner, även om denne är en känd bråkstake eller kriminell.

Detta omöjliggör ett seriöst försvar om du inte är specialutbildad på sådan teknik. Ju kortare hand- gemäng, desto bättre. Du kan ju slå honom på fötterna i stället för ihuvudet, det gör lika ont.
För djupare och mer ingående resa i juridikens spännande värld, kan du eventuellt investera i en
konsultation hos någon väl insatt advokat för den facila summan av 2-3000 kronor per timme...

Har du utsatts för ett angrepp som föranlett att du försvarat dig fysiskt, rekommenderar jag dig att vid alla sådana tillfällen uppsöka en polisstation och göra en skriftlig
anmälan/redogörelse för hela händelseförloppet. Det är inte endast av den uppenbara orsaken att kunna få fast busarna utan även av omtanke om dig själv.

Det kan komma att bli så att när busarna grips, kommer de att anmäla dig för misshandel, speciellt om du lyckats få in en "pärla" innan du lämnade dem.
I sådant fall ser det betydligt bättre ut att du redan gjort en anmälan och detta före angriparna, än om du måste "försvara" ditt handlande
genom en motanmälan inlämnad vid en tidpunkt efter att deras anmälan är registrerad.

Följ med på detta exempel som drabbat en kusin till min fru:
Hon och hennes pojkvän var på väg att åka hem med T-banan efter en släktmiddag. Strax utanför spärrarna kom de ifrån varandra då han letade efter sittmånads-kort. Hon skulle passera spärren där tre vakter från ett privat bolag höll översikt över området. Kusinen är en söt tjej i 20-års- åldern och vakterna bad henne stanna då de ville prata med henne.

Eftersom krogvakter själva inte behöver engagera sig i att försöka få tag i den som är skyldig till ett
bråk, är det gästen själv som måste begära att polis tillkallas om skada, förlust av tillhörighet eller
annan olägenhet uppstått som man vill ha löst.
Först då kan man få hjälp (eventuellt) av krogens
vakter att kvarhålla den andra parten.

Låt mig avsluta detta kapitel med ännu ett praktiskt råd.
Har du begagnat dig av ett klart nödvärn och du hamnar i den situation att ett polisförhör på plats
är oundvikligt, tänk då på följande:
- Koncentrera dig primärt på att ge rätt signalement på gärnings- männen, samt försök minnas
vem som gjorde vad.
- När det gäller din egen fysiska insats, undvik att gå in på detaljer, då du troligen fortfarande är
upprörd och kan ge missvisande information som senare kanske kan utnyttjas mot dig av bovarnas troligtvis rätt erfarne advokat.
(De har mer än ofta en sådan rätt nära till hands.)

- Uppge endast att du handlat enligt nödvärnslagen och att du åberopar denna lag tills att du har
ett eget ombud närvarande.
Låt oss lämna strategi på detta plan och gå vidare till taktik på ett mer personligt sådant.
 
Fortsättning i nästa nummer.